Kattungar födda 2012-11-16

 

 

S*Hi Tor's B-Boss OSH c 25

12 veckor

 

7 veckor

 

3 veckor

 

 

S*Hi Tor's B-Booster SIA a 21

12 veckor

 

7 veckor

 

3 veckor

 

 

S*Hi Tor's B-Baldessarini SIA c 21

12 veckor

 

7 veckor

 

3 veckor

 

 

 

kattungar OSH c25, SIA a21, SIA c21

 

 

Mor: S*Hi Tor's Zimamazing "Ina" OSH n25

Far: Sw'11 SC S*Mockfjärdingens JetSet Jamal JW, OSH c